Skip to content Skip to footer

VJAA News

PILLOT CAREER DAY HANOI 2023​

✈️ Tiếp nối sự thành công của ngày hội tuyển sinh phi công tại thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Hàng không Vietjet tổ chức ngày hội 𝐓𝐮̛ 𝐕𝐚̂́𝐧 & 𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐨̛ 𝐁𝐚̉𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐭𝐚̣𝐢 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 đến cho các bạn trẻ đam mê…
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Winger