Skip to content Skip to footer

CERTIFICATIONS

GIẤY CHỨNG NHẬN bổ sung năng định huấn luyện người lái tàu bay - tổ lái nhiều thành viên cho cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ Hàng không (ATO)

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tiêu chuẩn An toàn bay – Cục Hàng không Việt nam

 • Điều 1. Cấp bổ sung năng định huấn luyện người lái tàu bay – tổ lái nhiều thành viên (Multi-crew Pilot License) trong Giấy Chứng Nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên Hàng không ATO – Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực cho khóa huấn luyện MPL đầu tiên của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet
 • Điều 3. Trưởng phòng tiêu chuẩn An toàn bay – Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và cá nhân có nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Certificate of Foreign Approved Training Organization by Lao PDR

Vietjet Aviation Academy is empowered to operate as Foreign Approved Training Organization for the following training courses:

 • Initial Cabin Crew
 • Flight Crew
 • Flight Dispatcher
 • Aviation Maintenance Technician

CERTIFICATE OF COMPETENCE TO PROVIDE PROFESSIONAL TRAINING FOR AVIATION PERSONNEL

Vietjet Aviation Academy is qualified to provide professional training for aviation personnel in accordance with the Part 7 and Part 9 of Vietnam Aviation Regulations for the following positions:

 • Initial Cabin Crew
 • Flight Crew
 • Flight Dispatcher
 • Aviation Maintenance Technician

 

Đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không theo quy định tại Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng; Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Nghị định 64/2022/NĐ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không đối với các chức danh:
 • Nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế cảng hàng không, sân bay;
 • Ground Operation Personnel

APPROVAL BASIS OF THEORY AND PRACTICE TESTING FOR AVIATION STAFF

The Director of the Civil Aviation Authority of Vietnam approved the theoretical and practical test facility of Vietjet Aviation Joint Stock Company at D2 Street, Hi-Tech Park, Long Thanh My Ward, Thu Duc City, which is the test facility of Civil Aviation Authority of Vietnam for pilots, dispatchers, flight operators, and aircraft maintenance technicians.

Training Device Qualification Certificates

The Civil Aviation Authority of Viet Nam hereby certificates that the following training devices complied with all operating requirements of Vietnam Aviation Regulations, and are hereby approved for the pilot and flight attendant training purposes.

 • Pool Trainer and Water Survive Equipment
 • Slide Trainer 1L A330
 • Door Trainer 1L A330
 • Cabin Fire/ Smoke Trainer
 •  Cabin Emergency Evacuation Trainer A320/21
This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Winger